top of page

Czerwone Gitary i matura A0 / A2-


Ta lekcja to absolutny pewniak. Ciekawy temat, kontekst kulturowy i praca nad wszystkimi sprawnościami językowymi już na wczesnym A1. Wszystko z niedającą się zapomnieć piosenką Czerwonych Gitar w tle.

Zaproponowane zadania są opatrzone instrukcjami, dlatego nawet mniej doświadczeni z was bez problemu poprowadzą lekcję. I być może zdarzy się wam otrzymać tak miłą wiadomość, jak ta:

Sami widzicie, że materiał sprawdza się nawet na bardzo początkującym poziomie. Dosłownie po kilkunastu lekcjach.

Przekonanych zapraszam do sklepu. Pozostałych do dalszej lektury.

Co w lekcji

  • ćwiczenie sprawdzające rozumienie słownictwa typu: dzień, godzina, tydzień itp.,

  • ćwiczenie porządkujące formy mianownika l. poj. i mnogiej oraz dopełniacza l. mnogiej rzeczowników określających czas,

  • wprowadzenie słownictwa z wykorzystaniem ilustracji,

  • sympatyczny i bardzo łatwy tekst o studniówce i maturze na pół strony,

  • słowniczek do samodzielnego uzupełnienia tłumaczeniami,

  • ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu i rozwijające umiejętność zadawanie pytań,

  • tekst piosenki z lukami,

  • ciekawostkę kulturową.

Moje sugestie

Możecie przeczytać uczniom na głos tekst z ćwiczenia 4 i poprosić o zapamiętanie przynajmniej dwóch informacji. Potem poprosić ich o samodzielne przeczytanie i podkreślenie wszystkich informacji, które wcześniej wymieniła grupa.

Po przeczytaniu uczniowie mogą w parach uzgodnić znaczenie trudniejszych słów. Uwaga na pojawiający się tam kolor granatowy, który wielu skojarzy się z owocem granatu, czyli czerwienią.

Co jeszcze warto zrobić

Umieścić Czerwone Gitary w polskiej rzeczywistości lat sześćdziesiątych. Wspomnieć, czym był big beat. Pomoże wam w tym ciekawostka kulturowa na końcu materiału. Wskazać lub zapytać o podobne zespoły ze sceny światowej. Podpowiedzieć inne tytuły piosenek Czerwonych Gitar, które mogą spodobać się uczniom.

155 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page