top of page

Zestaw 20 zdań do uzupełnienia rzeczownikami i przymiotnikami w mianowniku (tylko formy niemęskoosobowe), biernikiem, dopełniaczem, narzędnikiem i miejscownikiem w liczbie mnogiej.

Napisany naturalnym, żywym stylem. Z przykładami typowymi dla języka pracujących dorosłych.

Zapewnia 20-30 minut samodzielnej, nienużącej pracy nad deklinacją w liczbie mnogiej w sposób zbliżony do codziennego użycia języka.

Dlaczego warto. Ze względu na autentyczność i ciekawe wyrażenia gotowe do zastosowania, które podobają się uczniom.

Lekko biznesowa deklinacja w liczbie mnogiej (A1+/A2+)

4,00 złCena
  • Ćwiczenie na liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników w bierniku, dopełniaczu, narzędniku, miejscowniku i mianowniku niemęskoosobowym.

bottom of page