top of page

E-BOOK DO NAUCZANIA I SAMODZIELNEJ NAUKI

JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE A1

 

Format PDF. Liczba stron – 80.

 

„Czytasz i mówisz po polsku” to sprawdzony sposób na przyjazną, radosną i bardzo skuteczną naukę.

 

Znajdziesz w nim:

 • 13 wciągających tekstów, w tym 11 o długości strony i 2 krótsze,
 • 99 ćwiczeń i aktywności,
 • dziesiątki zdjęć i ilustracji,
 • 13 słowniczków polsko-angielskich,
 • odpowiedzi do ćwiczeń.

 

Dzięki e-bookowi rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne. Będziesz mówić poprawniej, pewniej i ciekawiej. Poznasz mnóstwo nowych słów i wyrażeń z życia codziennego. Zyskasz tematy do rozmowy. Poznasz Polskę i jej mieszkańców.

 

Jesteś lektorką lub lektorem języka polskiego jako obcego?

 • Korzystaj z e-booka, żeby uatrakcyjnić swoje lekcje.
 • Poleć Czytasz i mówisz po polsku swoim uczniom jako formę samodzielnej pracy.
 • Wykorzystaj go też jako źródło prac domowy i tematów do zajęć konwersacyjnych.

Czytasz i mówisz po polsku – e-book

61,00 złCena
 • E-BOOK FOR TEACHING AND SELF LEARNING

  OF POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT LEVEL A1

  PDF format. 80 pages.

  "Czytasz i mówisz po polsku" is a proven way to learn in a friendly, joyful and very effective manner.

  In it you will find:

  • 13 engaging texts, 11 are 1-page-long and 2 are shorter ones,
  • 99 exercises and activities,
  • dozens of photos and illustrations,
  • 13 Polish-English dictionaries,
  • answers to exercises.

  Thanks to the e-book, you will develop your communication skills. You will speak more correctly, more confidently and more interestingly. You will learn a lot of new words and expressions from everyday life. You will gain conversation topics. You will get to know Poland and its inhabitants.

  Do you teach Polish as a foreign language?

  • Recommend the e-book "Czytasz i mówisz po polsku" to your students as a form of independent work.
  • Also, use it as a source for homework and conversation topics.
  • Use the e-book to make your lessons more attractive.
bottom of page