top of page

Aspekt dokonany i niedokonany, rzeczowniki odczasownikowe, imiesłowy – podręczny zestaw powtórkowy (


Fiszki do wielokrotnego wykorzystania. Niezawodny sposób na szybką powtórkę co najmniej kilku czasownikowych zagadnień. Przydadzą się przy aspektach, czasie przyszłym i przeszłym, imiesłowach i rzeczownikach odczasownikowych.

Zestaw składa się z 40 bezokoliczników dobranych ze względu na różne modele odmiany, tworzenia czasowników dokonanych, zbieżność fonetyczną (omawiać / odmawiać). Szukałam wielości form – czasowników krótkich, zakończonych na -ąć i nieregularnych. Jeśli jednak moje propozycje nie odpowiadają twoim potrzebom, możesz wykorzystać zaproponowane ćwiczenia na samodzielnie dobranych czasownikach.

Instrukcja obsługi

1. Wydrukuj dwustronnie (aby pobrać ćwiczenia w pdf, kliknij tutaj).

2. Rozetnij.

Znajomy właściciel szkoły opowiadał, że największą radość sprawił swoim lektorom, gdy oddał im do dyspozycji laminator nabyty w serwisie aukcyjnym za 50 złotych.

3. Zrób więc wersję de luxe i zalaminuj.

Jak korzystać?

1. Rozłóż przed słuchaczem. Niech rozdzieli czasowniki dokonane od niedokonanych. Poda odpowiedniki dokonane / niedokonane. Utworzy czas przyszły od czasowników dokonanych w dwóch wskazanych przez ciebie osobach. Powtórz to samo ćwiczenie w czasie przeszłym. Jeśli mu się jeszcze nie znudziło, przekręć fiszki. Powtórz te same ćwiczenia z nowymi czasownikami.

2. Poproś o utworzenie rzeczowników odczasownikowych, np. użyć – użycie, objąć – objęcie. Może pobawić się w tworzenie logicznych związków: słuchanie muzyki, objęcie stanowiska itd.

3. Na tej samej zasadzie przećwicz tworzenie imiesłów przymiotnikowych biernych i pasujących połączeń np. zajmowane stanowisko, sprzedany samochód.

Punkty 2 i 3 wymagają wyeliminowania niektórych czasowników.

Nie wszystko na raz

Nie wszystkie ćwiczenia na jednej lekcji. I nie na każdej. I nie za długo. Kwadrans do dwudziestu minut. Chyba że kogoś pochłonie bez reszty.

#B1 #A2 #paryaspektowe #aspektdokonany #aspektniedokonany #czasowniki #przeszły #przyszły #rzeczownikiodczasownikowe #imiesłówprzymiotnikowybierny

532 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page