top of page

Aspekt dokonany i niedokonany, rzeczowniki odczasownikowe, imiesłowy – podręczny zestaw powtórkowy (


Fiszki do wielokrotnego wykorzystania. Niezawodny sposób na szybką powtórkę co najmniej kilku czasownikowych zagadnień. Przydadzą się przy aspektach, czasie przyszłym i przeszłym, imiesłowach i rzeczownikach odczasownikowych.

Zestaw składa się z 40 bezokoliczników dobranych ze względu na różne modele odmiany, tworzenia czasowników dokonanych, zbieżność fonetyczną (omawiać / odmawiać). Szukałam wielości form – czasowników krótkich, zakończonych na -ąć i nieregularnych. Jeśli jednak moje propozycje nie odpowiadają twoim potrzebom, możesz wykorzystać zaproponowane ćwiczenia na samodzielnie dobranych czasownikach.

Instrukcja obsługi

2. Rozetnij.

Znajomy właściciel szkoły opowiadał, że największą radość sprawił swoim lektorom, gdy oddał im do dyspozycji laminator nabyty w serwisie aukcyjnym za 50 złotych.

3. Zrób więc wersję de luxe i zalaminuj.

Jak korzystać?

1. Rozłóż przed słuchaczem. Niech rozdzieli czasowniki dokonane od niedokonanych. Poda odpowiedniki dokonane / niedokonane. Utworzy czas przyszły od czasowników dokonanych w dwóch wskazanych przez ciebie osobach. Powtórz to samo ćwiczenie w czasie przeszłym. Jeśli mu się jeszcze nie znudziło, przekręć fiszki. Powtórz te same ćwiczenia z nowymi czasownikami.

2. Poproś o utworzenie rzeczowników odczasownikowych, np. użyć – użycie, objąć – objęcie. Może pobawić się w tworzenie logicznych związków: słuchanie muzyki, objęcie stanowiska itd.

3. Na tej samej zasadzie przećwicz tworzenie imiesłów przymiotnikowych biernych i pasujących połączeń np. zajmowane stanowisko, sprzedany samochód.

Punkty 2 i 3 wymagają wyeliminowania niektórych czasowników.

Nie wszystko na raz

Nie wszystkie ćwiczenia na jednej lekcji. I nie na każdej. I nie za długo. Kwadrans do dwudziestu minut. Chyba że kogoś pochłonie bez reszty.

623 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page