top of page

Cztery i pół strony z ciekawymi pytaniami do dyskusji na ważny i aktualny temat, tekstem omawiającym sondaż, infografiką oraz przydatnym zebraniem najważniejszych wyrażeń pozwalających omawiać dane statystyczne.

 

Materiał pozwoli uczniom:

 • samodzielnie prześledzić zmianę nastrojów społecznych w Polsce w ostatnim roku,

 • dowiedzieć się, jak omawiać wyniki sondażu,

 • poszerzyć znajomość struktur służących do wyrażania sympatii, obojętności, niechęci,

 • przećwiczyć mianownik i dopełniacz liczby mnogiej narodowości w rodzaju męskoosobowym,

 • porozmawiać na bieżące, ważne społecznie tematy.

Sympatie Polaków do inny narodów B1+ / C1+

5,00 złCena
 • W skład lekcji wchodzi:

  • pięć otwierających lekcję pytań, dotyczących sympatii do innych narodów w krajach pochodzenia studentów,

  • tekst omawiający wyniki sondażu z 2017 r.

  • dwa pytania do skomentowania w parach po zakończeniu lektury artykułu,

  • infografika z wynikami badań CBOS-u z 2018 r. oraz tabela porównująca wyniki sondażu w 2017 i 2018 r. Studenci mają za zadanie uzupełnienie 14 brakujących danych korzystając z tekstu i infografiki,

  • stronicowe opracowanie z wyrażeniami przydatnymi do komentowania sympatii / niechęci do innych oraz do omawiania wyników sondażu,

  • ćwiczenie utrwalające wprowadzane wyrażenia oraz nazwy narodowości,

  • temat wypowiedzi pisemnej pozwalający wykorzystać wyrażenia w praktyce.

bottom of page