top of page

Kompletna lekcja automatyzująca użycie zdań celowych z żebym, żebyś, żeby etc. w oparciu o autentyczny tekst oraz wideo dotyczące rad dla turystów.  Rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu, utrwalanie gramatyki w sterowanej rozmowie na poziomach A2-B1.

Rady dla turystów. Żebym, żebyś, żeby A2-B1

5,00 złCena
 • Uproszczony, autentyczny tekst:

  • z wyróżnionymi na czerwono trudniejszymi wyrazami i słowniczkiem, który pokazuje, od czego pochodzą np. CENIĆ – CENA.
  • z podkreślonymi czasownikami relacjonowania np. DODAWAĆ, ZWRACAĆ UWAGĘ, PRZYPOMINAĆ.

  Ćwiczenie 1 utrwalające, w jakich konstrukcjach występują wyróżnione w teskście czasowniki relacjowania.

  Ćwiczenie 2 na rozumienie tekstu.

  Ćwiczenie 3 na rozumienie ze słuchu, które umiejętnie sterowane przez lektora wymusza stosowanie zdań z żebym, żebyś, żeby etc. w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej. Pozwala uzmysłowić kursantowi, czemu służy i że nie sposób go obejść.

  Ćwiczenie konwersacyjne ukierunkowane na użycie form żebyście oraz żeby w trzeciej osobie liczby mnogiej.

bottom of page