top of page

Idę "do" czy "na"? Kiedy użyć "w" z biernikiem, a kiedy z miejscownikiem? I jeszcze te dwa znaczenia "z". Jeśli dołożymy do tego "do", "dla", "od", "o" oraz "u", atak przyimkowej paniki naszych uczniów mamy zagwarantowany. A przecież na poziomie początkującym wszystkie z wymienionych warto przyzwoicie opanować.

W tym celu przyda Wam się pierwsza niefarmakologiczna odpowiedź na gramatyczną fobię - czterostronicowy zestaw ćwiczeń na przyimki.

Moc przyimków. Zestaw ćwiczeń dla początkujących

5,00 złCena
 • Na zestaw składa się aż 8 ćwiczeń, wymagających od ucznia wypełnienia blisko 100 luk przyimkami z poziomu od A1- do A1+. 

   

  Wśród ćwiczeń znajdziecie po jednym ukierunkowanym na przyimki:

  1. do / w, czyli wybór między kierunkiem a miejscem,

  2. od / od / w / o w aspekcie wyrażania czasu,

  3. dla / do / u w odniesieniu do osób,

  4. do / na / w, gdy chodzi o wybór między określaniem miejsca, kierunku oraz aktywności. 

   

  Ponadto zestaw zawiera trzy ćwiczenia mieszane na przyimki: do, na, o, od, po, u, w, z oraz jedno wymagające użycia odpowiedniego przyimka oraz formy czasownika (koniugacja czasowników regularnych oraz iść, jechać i móc).

   

bottom of page