top of page

Jak pracować z materiałem "Taki zwykły tydzień"


Wyobraź sobie, że jesteś uczniem na własnej lekcji. Początkującym. W trakcie pierwszego semestru nauki. Ile razy odpowiadałbyś już na pytania o stan cywilny, wiek, imiona dzieci, o plany na wieczór i czym jeździsz do pracy? Nie miałbyś dość? Czas porozmawiać o kimś innym.

Co proponuję?

Materiał, który pozwoli przeprowadzić kompletną lekcję utrwalającą.

1. Tekst z ćwiczeniem na rozumienie skonstruowany tak, aby: utrwalał czasowniki: -am, -asz (mieć, mieszkać), -ę, -isz (mówić), -ować (pracować, stresować się, planować) oraz iść i jechać, powtarzał konstrukcje z narzędnikiem (kim jest, czym jedzie, z kim, z czym), z biernikiem, z dopełniaczem (do, dla) oraz najbardziej podstawowy miejscownik, wykorzystywał dni tygodnia, pory dnia i konstrukcje najpierw / potem.

2. Dwa ćwiczenia na utrwalanie pytań – zadawanie pytań do odpowiedzi oraz budowanie pytań zaczynających się od podanych słów.

3. Dwa ćwiczenia gramatyczne – na odmianę czasowników i końcówki przypadków. Tych samych, które pojawiają się w tekście.

Dla kogo?

Dla uczniów jpjo bez znajomości innych języków słowiańskich po około 40-50 czterdziestopięciominutowych lekcjach. Doskonale sprawdzi się po 7 lekcji podręcznika Start 1.

Dlaczego warto?

Aby dać odetchnąć od lektorskich wścibskich pytań o życie osobiste :) Lekcja pozwoli uczniom dostrzec, że poznane konstrukcje i słownictwo przekładają się na praktyczne umiejętności: czytania dłuższego tekstu, rozmawiania o nim, dopytywania o szczegóły.

Jak zachęcić do mówienia?

Poprzez zabawę w rekonstrukcję informacji z tekstu w parach. Pierwsza z osób zaczyna „Pamiętam, że Andrzej…” i podaje jedną informację na temat bohatera czytanki. Druga osoba dodaje kolejne zdanie. I tak na zmianę, aż do momentu, gdy uczniowie opowiedzą sobie cały tekst.

117 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page